نوشته‌ها

رنگ

آشنایی با رنگ ها 2

رنگ چیست ؟ رنگ های سرد و گرم کدام اند ؟ رنگ چیست ؟ رنگ های سرد و گرم کدام اند ؟ رنگ های سرد رنگ های سرد همگی سایه ای از رنگ آبی یا بهتر بگوییم رنگمایه آبی در خود دارند. که بهترین راه به خاطر سپردن آنها تجسم حالت سرما در این رنگ هاست. م…

رنگ چیست؟

,
رنگها سراسر زندگی ما را در اختیار داشته و غیر قابل اجتناب هستند.   هر رنگی داستان خودش را دارد؛ هر رنگی فرهنگ و حس خودش دارد؛ پس باید رنگ ها را بشناسیم، با آن ها ارتباط برقرار کنیم و از وجود آنها استفاده کنیم؛ انسان با شاخت رنگها می‌…