بیش از صد پرسنل

,
خداوند را شاکریم که توانستیم با بهره‌گیری از دانش بیشتر از 100 جوان متخصص و خلاق ایرانی در سراسر ایران، خانواده کوچک آرش را به خانواده ای بزرگ و پویا تبدیل کنیم که امروزه در قالب هلدینگ آرش به موفقیت رسیده است. امام صادق عليه السّلام فرمو…