نوشته‌ها

آشنایی با علائم و نشانه های درج شده روی کارتن

آشنایی با علائم و نشانه های درج شده روی کارتن

,
علائم و نمادهای روی کارتن نماد‌ها، علامات یا نقش‌هایی هستند که نشان دهنده یک موضوع، یک‌ایده یک رابطه و... می‌باشند، این علامت‌ها بیانگر مفهوم یا نشانگر یک پیام برای مخاطب خود هستند. شاید همه ما به نوعی نماد‌های روی کارتن را دیده باشیم، نماد‌هایی که ا…