نوشته‌ها

مرکب چیست؟

تاریخچه پیدایش مرکب

,
مرکب چیست ؟ مخلوط پراکنده‌ای از رنگدانه‌ها در داخل یک سیال حامل و یا محلولی از یک جوهر در آن که محصول نهایی، سیال، خمیر و یا پودری است که باید روی سطحی قرار گرفته و خشک شود. مركب‌های تحریر، علامت‌گذاری، نقشه کشی و چاپ، به روش‌های گوناگونی …